Time Stamp TP20 และ รีเซ็ตเครื่องตอกเวลา tp-20

Share

Time Stamp TP20 และ รีเซ็ตเครื่องตอกเวลา tp-20

Time Stamp TP20
Time Stamp TP20
Time Stamp
Time Stamp TP20

1. ทำการเปิดฝาครอบด้วยกุญแจหมุนไปตามเข็มนาฬิกา

รีเซ็ตเครื่องตอกเวลา tp-20
รีเซ็ตเครื่องตอกเวลา tp-20

มาดูปุ่มกัน

ปุ่ม SELECT คือปุ่มเลือกการตั้งค่า

ปุ่ม CHANGE คือปุ่มเปลี่ยนการตั่งค่า

ปุ่ม SET คือปุ่มเซ็ตค่า

อันดับแรกเรากดที่ปุ่ม SELECT แล้วลูกศรด้านบนก็จะเลื่อนมาที่คำว่า TIME ช่องแรกเป็นการตั้ง TIME กดที่ SET อันแรกก็จะเป็นเปลี่ยนวินาทีตัวเลขที่สองก็จะเปลี่ยนชั่วโมงตัวเลขที่สามก็จะเปลี่ยนเป็นนาทีแล้วพอเลือกเสร็จแล้วก็กดคำว่า SET

ช่องที่สองก็จะเป็นการเซ็ต DATE ก็ทำเหมือนขั้นตอนที่หนึ่งไปเรื่อยเรื่อยจนเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่ม SET แล้วก็เช็ดไปเรื่อยเรื่อยทำแบบเดิม

รีเซ็ตเครื่องตอกเวลา tp-20
Time Stamp TP20 และ รีเซ็ตเครื่องตอกเวลา tp-20
Time Stamp TP20 และ รีเซ็ตเครื่องตอกเวลา tp-20

เรียบเรียงโดย : หนุ่ม สีเหม่น

อ่านเรื่องอื่นๆ : อ่านต่อ