หนังมีตู้หล่นอยู่กลางทะเล

More

NOWHERE รีวิว

  • October 2, 2023

NOWHERE รีวิว เป็นหนังที่หายใจไม่ทั่วทองแน่นอน เรื่องรวามคือว่า ประเทศเปลี่ยนผู้นำใหม่ ทำให้ประเทศเกิดภาวะขาดแคลนอาหารหนัก