ทำยังไงเมื่อส่งของผิด

More

เมื่อ ขนส่ง ส่งของผิดชิ้น ทำยังไง?

  • August 12, 2023

เมื่อ ขนส่ง ส่งของผิดชิ้น ทำยังไง? ขนส่งส่งของผิดบ้าน นำส่งแล้วของชิ้นนั้นไม่ใช่ของเรา เป็นของคนอื่น แล้วยังเซ็นรับของเรียบร้อยแล้วอีก