ชำระเงิน AdSense

More

ยืนยันตัวตน Google AdSense

  • August 31, 2023

ยืนยันตัวตน Google AdSense ครั้งเดียวผ่าน เริ่มต้นที่เราจะได้ยืนยันตัวตน เราต้องมีรายได้ 10$ ขึ้นไป ก็จะมี Email ส่งมาให้ยืนยันตัวตนครั