เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300

Share

 เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300 มาดูกันว่าทำยังไง

เครื่องเทศแบตเตอรี่รถยนต์บินได้ MIDTRONICS
เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้
เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300

อันดับแราเราก็ใช้ที่คีบขั้วแบตเตอรี่ตามสี ขั้วบวก สีแดง ขั้วลบ สีดำ พอเราคีบเสร็จแล้ว ค่าแบตเตอรี่ก็จะขึ้น Vol ว่าแบตเตอรี่เรามีไฟอยู่เท่าไหร่

เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้
เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300

เรารู้ค่าแบตเตอรี่แล้ว ต่อมาเราก็จะหาค่าวัดแบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่ลูกนี้ใช้ค่า CCA จะมีบอกอยู่ด้านบนแบตเตอรี่

เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300
เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300

ตรงนี้คือที่เราต้องเลือกว่า เราจะเอาค่าไดชาร์จด้วยไหม มี IN กับ OUT ส่วนตรงนี้เราเลือก IN

เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300
เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300

ตรงนี้ให้กด Enter เข้าไปเลย

เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300
เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300

ก็มาถึงที่เราต้องเลือกค่าแบตเตอรี่ เลือกโดยการกดขึ้น-ลง

เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300
เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300

เลือกที่ CCA กด Enter

เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300
เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300

เสร็จให้เราใส่ค่า CCA เข้าไป ซึ่งมีบอกอยู่ด้านบนเหมือนกัน แล้วกด Enter

เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300
เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300

ก็จะมีค่าแบตเตอรี่แจ้ว คือ12 Vol คือค่าแบตเตอรี่ปกติ Good แล้วกด Enter

เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้ MIDTRONICS รุ่น MDX P-300
เครื่องเทศแบตเตอรี่รถยนต์บินได้ MIDTRONICS

ขั้นตอนต่อมา เครื่องก็จะให้ สตาร์ทรถ เพื่อที่จะสตาร์ทเช็คไฟชาร์จของไดชาร์จ

เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้
เครื่องเทศแบตเตอรี่รถยนต์บินได้ MIDTRONICS

พอเราสตาร์ทให้รอสักครู่แล้วกด Enter เพื่อเทสไดชาร์จ

เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ ปริ้นได้
เครื่องเทศแบตเตอรี่รถยนต์บินได้ MIDTRONICS

ค่าการชาร์จไฟของไดชาร์จอยู่ที่ 13 Vol ถือว่าดี แล้วกด Enter

เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ MIDTRONICS
เครื่องเทศแบตเตอรี่รถยนต์บินได้ MIDTRONICS

เสร็จเรื่องก็จะปริ้นใบออกมา

เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ MIDTRONICS
เครื่องเทศแบตเตอรี่รถยนต์บินได้ MIDTRONICS

ค่าต่างๆของการเทส

เครื่องเทสแบตเตอรี่รถยนต์ MIDTRONICS
เครื่องเทศแบตเตอรี่รถยนต์บินได้ MIDTRONICS

การเทสก็จะบอกตามรายการเลยครับ

อ่านต่อเรื่องอื่นเพิ่มเติม อ่านต่อ

ดูเรื่องอื่นๆ ที่ YouTube